Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Tevrat & Zebur (Eski Antlaşma)
       
YaratılışMısır'dan ÇıkışLevililerÇölde Sayım
Yasa'nın TekrarıYeşuHakimlerRut
1. Samuel2. Samuel1. Krallar2. Krallar
1. Tarihler2. TarihlerEzraNehemya
Ester EyüpMezmurlarS. Özdeyişleri
VaizEzgilerin EzgisiYeşayaYeremya
AğıtlarHezekielDanielHoşea
YoelAmosOvadyaYunus
MikaNahumHabakkukSefanya
HagayZekeriyaMalaki

Müjde (İncil - Yeni Antlaşma)
       
Matta Markos Luka Yuhanna
Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler
Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler
1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteos 2. Timoteos
Titus Filimon İbraniler Yakup
1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna
3. Yuhanna Yahuda Vahiy

Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır