Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[1<<<] [>>>3]
Davut`un Yahuda Kralı Oluşu

BÖLÜM 2

1 Bundan sonra Davut RAB`be, “Yahuda kentlerinden birine gideyim mi?” diye sordu. RAB, “Git” dedi. Davut, “Nereye gideyim?” diye sorunca, RAB, “Hevron`a” diye karşılık verdi.

2 Bunun üzerine Davut, iki eşiyle -Yizreelli Ahinoam ve Karmelli Naval`ın dulu Avigayil`le- birlikte oraya gitti.

3 Aileleriyle birlikte adamlarını da götürdü. Hevron`a bağlı kentlere yerleştiler.

4 Yahudalılar Hevron`a giderek orada Davut`u Yahuda Kralı olarak meshettiler*. Saul`u gömenlerin Yaveş-Gilatlılar olduğu Davut`a bildirildi.

5 Davut onlara ulaklar göndererek şöyle dedi: “Efendiniz Saul`u gömmekle ona yaptığınız iyilikten dolayı RAB sizi kutsasın.

6 RAB şimdi size bağlılıkla, iyilikle davransın. Bunu yaptığınız için ben de size aynı şekilde iyilik yapacağım.

7 Şimdi güçlü ve yürekli olun, çünkü efendiniz Saul öldü. Yahuda halkı beni kralları olarak meshetti.”

İsrail`le Yahuda Arasındaki Savaş

8 Saul`un ordu komutanı Ner oğlu Avner, Saul oğlu İş-Boşet`i yanına alıp Mahanayim`e götürmüştü.

9 Avner onu orada Gilat, Aşurlular, Yizreel, Efrayim, Benyamin ve bütün İsrail`in kralı yaptı.

10 Saul oğlu İş-Boşet kırk yaşında kral oldu ve İsrail`de iki yıl krallık yaptı. Ancak Yahuda halkı Davut`u destekledi.

11 Davut Hevron`da Yahuda halkına yedi yıl altı ay krallık yaptı.

12 Ner oğlu Avner, Saul oğlu İş-Boşet`in adamlarıyla birlikte Mahanayim`den Givon`a gitti.

13 Seruya oğlu Yoav`la Davut`un adamları varıp Givon Havuzu`nun yanında onları karşıladılar. Taraflardan biri havuzun bir yanına, öteki öbür yanına oturdu.

14 Avner Yoav`a, “Ne olur gençler kalkıp önümüzde dövüşsünler” dedi. Yoav, “Olur, kalkıp dövüşsünler” diye karşılık verdi.

15 Böylece Benyamin oymağından Saul oğlu İş-Boşet`ten yana olanlardan on iki kişiyle Davut`un adamlarından on iki kişi kalkıp ileri atıldı.

16 Her biri karşıtının başından tuttuğu gibi kılıcını böğrüne sapladı; birlikte yere serildiler. Bu yüzden Givon`daki o yere Helkat-Hassurim*fa* adı verildi.

17 O gün savaş çok çetin oldu. Davut`un adamları Avner`le İsrailliler`i yenilgiye uğrattılar.

18 Seruya`nın üç oğlu -Yoav, Avişay ve Asahel- de oradaydılar. Bir kır ceylanı kadar hızlı koşan Asahel

19 sağa sola sapmadan Avner`i kovaladı.

20 Avner arkasına bakınca, “Asahel sen misin?” diye sordu. Asahel, “Evet, benim” diye karşılık verdi.

21 Avner, “Sağa ya da sola dön. Gençlerden birini yakala ve kendin için silahlarını al” dedi. Ama Asahel Avner`i kovalamaktan vazgeçmek istemedi.

22 Avner Asahel`i bir daha uyardı: “Beni kovalamaktan vazgeç! Neden seni yere sereyim? Sonra kardeşin Yoav`ın yüzüne nasıl bakarım?”

23 Asahel peşini bırakmayı reddedince Avner mızrağının arka ucuyla onu karnından vurdu. Mızrak Asahel`in sırtından çıktı. Asahel orada düşüp öldü. Asahel`in düşüp öldüğü yere varanların tümü orada durup beklediler.

24 Ama Yoav`la Avişay Avner`i kovalamayı sürdürdüler. Güneş batarken Givon kırsal bölgesine giden yolun üzerindeki Giah`a bakan Amma Tepesi`ne vardılar.

25 Benyaminliler Avner`in çevresinde toplanarak bir birlik oluşturdular. Bir tepenin başında durup beklediler.

26 Avner Yoav`a, “Kılıç sonsuza dek mi insanları yok etsin?” diye seslendi, “Bu olayın acıyla sona ereceğini anlamıyor musun? Kardeşlerini kovalamaktan vazgeçmeleri için askerlere ne zaman buyruk vereceksin?”

27 Yoav şöyle karşılık verdi: “Yaşayan Tanrı`nın adıyla derim ki, seslenmeseydin askerler sabaha dek kardeşlerini kovalamaktan vazgeçmeyecekti.”

28 Sonra Yoav boru çaldı. Herkes durdu. Bundan böyle İsrail halkını ne kovaladılar, ne de onlarla savaştılar.

29 Avner`le adamları bütün gece Arava Vadisi`nde yürüdüler. Şeria Irmağı`nı geçerek Bitron yolundan*fb* Mahanayim`e vardılar.

30 Yoav Avner`i kovalamaktan döndükten sonra orduyu topladı. Asahel`den başka, Davut`un adamlarından on dokuz kişi eksikti.

31 Oysa Davut`un adamları Avner`i destekleyen Benyaminliler`i bozguna uğratıp üç yüz altmış kişiyi öldürmüşlerdi.

32 Yoav`la adamları Asahel`i götürüp Beytlehem`de babasının mezarına gömdüler. Sonra bütün gece yürüyerek gün doğumunda Hevron`a vardılar.

DİPNOT:

2:29 “Bitron yolundan” ya da “Sabah boyunca yürüyerek”.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır