Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[>>>2]
II. KRALLAR

Rab Kral Ahazya`yı Cezalandırıyor

BÖLÜM 1

1 İsrail Kralı Ahav`ın ölümünden sonra Moavlılar İsrail`e karşı ayaklandı.

2 İsrail Kralı Ahazya Samiriye`de yaşadığı sarayın üst katındaki kafesli pencereden düşüp yaralandı. Habercilerine, “Gidin, Ekron ilahı Baalzevuv`a* danışın, yaralarımın iyileşip iyileşmeyeceğini öğrenin” dedi.

3 Ama RAB`bin meleği, Tişbeli İlyas`a şöyle dedi: “Kalk, Samiriye Kralı`nın habercilerini karşıla ve onlara de ki, `İsrail`de Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baalzevuv`a danışmaya gidiyorsunuz?

4 Kralınıza deyin ki, `RAB, Yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin! diyor.” Böylece İlyas oradan ayrıldı.

5 Haberciler kralın yanına döndüler. Kral, “Neden geri döndünüz?” diye sordu.

6 Şöyle karşılık verdiler: “Yolda bir adamla karşılaştık. Bizededi ki, `Gidin, sizi gönderen krala RAB şöyle diyor deyin:İsrail`de Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baalzevuv`a danışmak için haberciler gönderdin? Bu yüzden yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin!”

7 Kral, “Sizi karşılayıp bu sözleri söyleyen nasıl bir adamdı?” diye sordu.

8 Üzerinde tüylü bir giysi, belinde deri bir kuşak vardı diye yanıtladılar. Kral, “O Tişbeli İlyas`tır” dedi.

9 Sonra bir komutanla birlikte elli adamını İlyas`a gönderdi. Komutan tepenin üstünde oturan İlyas`ın yanına çıkıp ona, “Ey Tanrı adamı, kral aşağı inmeni istiyor” dedi.

10 İlyas, “Eğer ben Tanrı adamıysam, şimdi göklerden ateş yağacak ve seninle birlikte elli adamını yok edecek!” diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı, komutanla birlikte elli adamını yakıp yok etti.

11 Bunun üzerine kral, İlyas`a başka bir komutanla birlikte elli adam daha gönderdi. Komutan İlyas`a, “Ey Tanrı adamı, kral hemen aşağı inmeni istiyor!” dedi.

12 İlyas, “Eğer ben Tanrı adamıysam, göklerden ateş yağacak ve seninle birlikte elli adamını yok edecek!” diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı, komutanla birlikte elli adamını yakıp yok etti.

13 Kral üçüncü kez bir komutanla elli adam gönderdi. Üçüncü komutan çıkıp İlyas`ın önünde diz çöktü ve ona şöyle yalvardı: “Ey Tanrı adamı, lütfen bana ve adamlarıma acı, canımızı bağışla!

14 Göklerden yağan ateş daha önce gelen iki komutanla ellişer adamını yakıp yok etti, ama lütfen bana acı.”

15 RAB`bin meleği, İlyas`a, “Onunla birlikte aşağı in, korkma” dedi. İlyas kalkıp komutanla birlikte kralın yanına gitti

16 ve ona şöyle dedi: “RAB diyor ki, `İsrail`de danışacak Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baalzevuv`a danışmak için haberciler gönderdin? Bu yüzden yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin!”

17 RAB`bin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca Kral Ahazya öldü. Oğlu olmadığı için yerine kardeşi Yoram geçti. Bu olay Yahuda Kralı Yehoşafat oğlu Yehoram`ın krallığının ikinci yılında oldu.

18 Ahazya`nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır