Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[>>>2]
2. TARİHLER

Süleyman Bilgelik Diliyor

(1Kr.3:4-15)

BÖLÜM 1

1 Davut oğlu Süleyman krallığını sağlamlaştırdı. Çünkü Tanrısı RAB onunlaydı ve onu çok yüceltti.

2 Süleyman bütün İsrailliler`i -binbaşıları, yüzbaşıları, yargıçları, İsrail`in boy başları olan önderleri- çağırttı.

3 Sonra bütün toplulukla birlikte Givon`daki tapınma yerine gitti. Çünkü RAB`bin kulu Musa`nın çölde yaptığı Tanrı`yla Buluşma Çadırı oradaydı.

4 Ancak Davut Tanrı`nın Antlaşma Sandığı`nı* Kiryat-Yearim`den getirip Yeruşalim`de hazırladığı çadıra koymuştu.

5 Hur oğlu Uri oğlu Besalel`in yaptığı tunç* sunağı da Givon`da RAB`bin Konutu`nun önüne yerleştirmişti. Süleyman`la topluluk orada RAB`be danıştılar.

6 Süleyman RAB`bin önüne, Buluşma Çadırı`nın önündeki tunç sunağa çıkarak üzerinde bin yakmalık sunu* sundu.

7 Tanrı o gece Süleyman`a görünüp, “Sana ne vermemi istersin?” diye sordu.

8 Süleyman, “Babam Davut`a büyük iyilikler yaptın” diye karşılık verdi, “Beni de onun yerine kral atadın.

9 Ya RAB Tanrı, babam Davut`a verdiğin söz yerine gelsin! Beni yeryüzünün tozu kadar çok olan bir halkın kralı yaptın.

10 Şimdi bu halkı yönetebilmem için bana bilgi ve bilgelik ver. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir!”

11 Tanrı Süleyman`a, “Demek yüreğinin dileği bu” dedi, “Zenginlik, mal mülk, onur ya da senden nefret edenlerin ölümünü istemedin, kendin için uzun ömür de istemedin. Bunların yerine seni başına kral yaptığım halkımı yönetmek için bilgi ve bilgelik istedin.

12 Sana bilgi ve bilgelik verilecektir. Sana ayrıca öyle bir zenginlik, mal mülk ve onur vereceğim ki, benzeri ne senden önceki krallarda görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir.”

Süleyman`ın Gücü ve Zenginliği

(1Kr.10:26-29; 2Ta.9:25-28)

13 Bundan sonra Süleyman Givon`daki tapınma yerinden, Buluşma Çadırı`ndan ayrılıp Yeruşalim`e gitti. İsrail`i oradan yönetti.

14 Kral Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. Bin dört yüz savaş arabası, on iki bin atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere, bir kısmını da kendi yanına, Yeruşalim`e yerleştirdi.

15 Krallığı döneminde Yeruşalim`de altın ve gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları Şefela`daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı.

16 Süleyman`ın atları Mısır ve Keve`den*fa* getirilirdi. Kralın tüccarları atları Keve`den satın alırdı.

17 Mısır`dan bir savaş arabası altı yüz*fb*, bir at yüz elli şekel*fc* gümüşe getirilirdi. Bunları bütün Hitit* ve Aram krallarına satarlardı.

DİPNOT:

1:17 “Altı yüz şekel”: Yaklaşık 6.9 kg. 1:17 “Yüz elli şekel”: Yaklaşık 1.7 kg.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır