Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[>>>2]
HOŞEA

BÖLÜM 1

1 Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya`nın Yahuda`da ve Yehoaş oğlu Yarovam`ın İsrail`de krallık ettiği dönemde RAB`bin Beeri oğlu Hoşea`ya bildirdiği sözler.

Hoşea`nın Karısı ve Çocukları

2 RAB Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: “Git, kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor.”

3 Böylece Hoşea gidip Divlayim`in kızı Gomer`le evlendi. Kadın hamile kalıp kendisine bir oğul doğurdu.

4 RAB Hoşea`ya, “Çocuğun adını Yizreel*fa* koy” dedi, “Çünkü çok geçmeden Yizreel`de dökülen kanın öcünü Yehu soyundan alacağım. İsrail krallığının sonunu getireceğim.

5 Ve o gün Yizreel Vadisi`nde İsrail`in yayını kıracağım.”

6 Gomer yine hamile kaldı ve bir kız doğurdu. RAB Hoşea`ya, “Adını Lo-Ruhama*fb* koy” dedi, “Çünkü artık İsrail soyuna acımayacağım, onları bağışlamayacağım.

7 Ancak Yahuda soyuna merhamet edeceğim. Ben kurtaracağım onları, ama yay, kılıç, savaş, at ve atlılar aracılığıyla değil, kendi aracılığımla.”

8 Gomer Lo-Ruhama`yı sütten kesince yine hamile kaldı ve bir oğul doğurdu.

9 RAB Hoşea`ya, “Adını Lo-Ammi*fc* koy” dedi, “Çünkü siz benim halkım değilsiniz, ben de sizin Tanrınız değilim.

10 Yine de İsrailliler`in sayısı denizin kumu gibi sayılamaz, ölçülemez olacak. Kendilerine, `Siz halkım değilsiniz denilen yerde, `Yaşayan Tanrı`nın çocuklarısınız denecek.

11 Yahuda ve İsrail halkları yeniden birleşecek. Başlarına tek önder atayacaklar. Ülkeden çıkacaklar. Çünkü Yizreel günü büyük bir gün olacak.

DİPNOT:

1:6 “Lo-Ruhama”: “Merhamete ermeyecek” anlamına gelir.

1:9 “Lo-Ammi”: “Halkım değil” anlamına gelir.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır