Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[>>>2]
LEVİLİLER

Yakmalık Sunu

BÖLÜM 1

1 RAB Musa`yı çağırıp Buluşma Çadırı`ndan*fa* ona şöyle seslendi:

2 İsrail halkıyla konuş, onlara de ki, `İçinizden biri RAB`be sunu olarak bir hayvan sunacağı zaman, sığır ya da davar sunmalı.

3 `Eğer yakmalık sunu* sığırsa, kusursuz ve erkek olmalı. RAB`bin sunuyu*fb* kabul etmesi için onu Buluşma Çadırı`nın giriş bölümünde sunmalı.

4 Elini yakmalık sununun başına koymalı. Sunu kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir.

5 Boğayı RAB`bin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler*fc* boğanın kanını getirip Buluşma Çadırı`nın giriş bölümündeki sunağın her yanına dökecekler.

6 Sonra kişi yakmalık sunuyu yüzüp parçalara ayırmalı.

7 Kâhin Harun`un oğulları sunakta ateş yakıp üzerine odun dizecekler.

8 Hayvanın başını, iç yağını, parçalarını sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecekler.

9 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını ve ayaklarını yıkayacak. Kâhin de hepsini yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB`bi hoşnut eden koku olarak sunağın üzerinde yakacaktır.

10 `Eğer kişi yakmalık sunu olarak davar, yani koyun ya da keçi sunmak istiyorsa, sunusu kusursuz ve erkek olmalı.

11 Onu sunağın kuzeyinde, RAB`bin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler kanı sunağın her yanına dökecekler.

12 Kişi başını, iç yağını kesip hayvanı parçalara ayırmalı. Kâhin bunları sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecek.

13 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı. Kâhin bunları sunak üzerinde yakarak sunmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB`bi hoşnut eden kokudur.

14 `Eğer kişi yakmalık sunu olarak RAB`be kuş sunmak istiyorsa, kumru ya da güvercin sunmalı.

15 Kâhin sunuyu sunağa getirecek, başını ayırıp sunağın üzerinde yakacak. Kuşun kanı sunağın yan tarafından akıtılacak.

16 Kâhin kuşun kursağını pisliğiyle birlikte çıkarıp sunağın doğusundaki küllüğe atacak.

17 Kanatlarını tutarak kuşu ikiye bölecek, ama tümüyle ayırmayacak. Sonra kuşu sunakta yanan odunların üstünde yakmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB`bi hoşnut eden kokudur.”

DİPNOT:

1:3 “Sunuyu” ya da “Kişiyi”.

1:5 “Kâhin”: Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı`ya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevli. Kâhinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gaipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamalar Yas.18:9-14 ayetlerinde yasaklanmıştır.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır