Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[>>>2]
SEFANYA

1 RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hizkiya oğlu Amarya oğlu Gedalya oğlu Kuşi oğlu Sefanya`ya şöyle seslendi:

Felakete Karşı Uyarı

2 Yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim.

3 İnsanları, hayvanları, Gökteki kuşları, Denizdeki balıkları, Kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim. Yok edeceğim insanı yeryüzünden.” İşte böyle diyor RAB.

4-6 Elimi Yahuda ve Yeruşalim`de yaşayanlara karşı uzatacağım. Baal`dan* kalan izleri, Putperest din adamlarıyla kâhinlerin* adını, Damlardan gök cisimlerine tapınanları, Hem benim adıma, hem de Molek* putu adına ant içip tapınanları, Yolumdan dönenleri, Bana yönelmeyenleri, Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim.

7 Susun Egemen RAB`bin önünde, Çünkü O`nun günü yaklaştı. RAB bir kurban hazırladı, Konuklarını çağırdı.

8 O kurban günü diyor RAB, “Önderleri, kral oğullarını, Yabancıların geleneklerine uyanları Cezalandıracağım.

9 İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri*fa* O gün cezalandıracağım.

(bkz. 1Sa.5:4-5).

10 Diyorum ki, o gün kentin Balık Kapısı`ndan çığlıklar, İkinci Mahalle`den feryatlar Ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek.” İşte böyle diyor RAB.

11 Kentin aşağı mahallesinde oturanlar, feryat edin. Bütün tüccarlarınız yok olacak, Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak.

12 O gün kandille arayacağım Yeruşalim`in her yanını, İçlerinden, `RAB bir şey yapmaz, Ne iyilik eder ne kötülük> Diyen o rahatına düşkün*fb* aymazları cezalandıracağım.

13 Servetleri yağmalanacak. Viraneye dönecek evleri. Yaptıkları evlerde oturamayacak, Diktikleri bağların şarabını içemeyecekler.” Rab`bin Büyük Günü

14 RAB`bin büyük günü yaklaştı, Yaklaştı ve çabucak geliyor. Dinleyin, RAB`bin gününde En yiğit asker bile acı acı feryat edecek.

15 Öfke günü o gün! Acı ve sıkıntı, Yıkım ve felaket, Zifiri karanlık bir gün olacak, Bulutlu, koyu karanlık bir gün.

16 Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı Savaş borularının çalındığı, Savaş naralarının atıldığı gündür.

17 RAB diyor ki, “İnsanları öyle bir felakete uğratacağım ki, Körler gibi, nereye gittiklerini göremeyecekler. Çünkü bana karşı günah işlediler. Su*fc* gibi akacak kanları, Bedenleri yerde çürüyecek.”

18 RAB`bin öfke gününde, Altınları da gümüşleri de Onları kurtaramayacak. RAB`bin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek. RAB ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak.

DİPNOT:

1:12 “Rahatına düşkün”: İbranice “Tortusu dibe çökmüş şarap gibi”.

1:17 “Su”: İbranice “Toz”.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır