Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[>>>2]
HAGAY

Tapınağı Yeniden Kurmak için Çağrı

BÖLÜM 1

1 Kral Darius`un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın* birinci günü RAB Peygamber Hagay aracılığıyla Şealtiel`in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil ve Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu`ya seslendi:

2 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, `Bu halk, RAB`bin Tapınağı`nı yeniden kurmak için vakit daha gelmedi diyor.`

3 Sonra RAB, Peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi:

4 Bu tapınak yıkık durumdayken, sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı?

5 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün!

6 Çok ektiniz ama az biçtiniz; yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz, içiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz; giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz; ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik keseye koyuyorsunuz.”

7-8 Her Şeye Egemen RAB, “Tuttuğunuz yolları iyi düşünün!” diyor, “Dağlara çıkıp kütük getirin, tapınağı yeniden kurun. Öyle ki, ondan hoşnut olayım, yüceltileyim.

9 Bol ürün umdunuz ama az topladınız. Eve ne getirdiyseniz üfleyip dağıttım. Acaba neden?” Böyle soruyor Her Şeye Egemen RAB. “Yıkık duran tapınağımdan ötürü! Oysa hepiniz kendi evinizle uğraşıyorsunuz.

10 İşte bunun içindir ki, gök çiyini, toprak ürününü sizden esirgiyor.

11 Ülkeyi -dağlarını, tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını, toprağın verdiği ürünleri, insanlarını, hayvanlarını, ellerinizin bütün emeğini- kuraklıkla cezalandırdım.”

Halk Çağrıya Kulak Veriyor

12 Şealtiel`in torunu Zerubbabil, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu ve sürgünden dönen halkın tümü Tanrıları RAB`bin sözüne, O`nun tarafından gönderilen Peygamber Hagay`ın sözlerine kulak verdiler. Halk RAB`den korktu.

13 Sonra RAB`bin ulağı Hagay, RAB`bin şu sözlerini halka bildirdi: “RAB, `Ben sizinle birlikteyim` diyor.”

14-15 Böylece RAB Şealtiel`in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil`i, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu`yu ve sürgünden dönen halkın tümünü bu konuda harekete geçirdi. Darius`un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın* yirmi dördüncü günü gelip Tanrıları Her Şeye Egemen RAB`bin Tapınağı`nda işe başladılar.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır