Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[1<<<]
Kurulacak Tapınağın Görkemi

BÖLÜM 2

1 Yedinci ayın* yirmi birinci günü RAB Peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi:

2 Şealtiel`in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil`e, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu`ya ve sürgünden dönen halka de ki,

3 `Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle gören kaldı mı? Şimdi size nasıl görünüyor? Bir hiç olarak görünmüyor mu?

4 Şimdi sen, ey Zerubbabil, yüreklen!` RAB böyle diyor. `Ey Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu, yüreklen! Ey ülke halkı, yüreklen!` RAB böyle diyor. `İşi sürdürün. Çünkü ben sizinle birlikteyim.` Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

5 `Mısır`dan çıktığınızda, size bu konuda söz verdim. Ruhum aranızdadır. Korkmayın!`

6 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, `Kısa zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım.

7 Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını buraya getirecekler*fa*. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.` Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

8 `Gümüş de, altın da benim` diyor Her Şeye Egemen RAB.

9 `Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim.` Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”

Kirli Sayılan Halk

10 Darius`un krallığının ikinci yılında, dokuzuncu ayın* yirmi dördüncü günü RAB, Peygamber Hagay`a seslendi:

11 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, `Kâhinlere* yasayla ilgili şu soruyu sor:

12 Eğer biri giysisinin kıvrımları arasında kutsanmış et taşır ve o kıvrım ekmeğe, yemeğe, şaraba, zeytinyağına ya da başka bir yiyeceğe değerse, o yiyecek kutsal olur mu?`” Kâhinler, “Hayır” diye yanıtladılar.

13 Hagay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ölüye dokunduğu için kirli sayılan biri, bu yiyeceklerden birine dokunursa, o yiyecek kirlenmiş olur mu?” Kâhinler, “Evet, kirlenmiş olur” diye karşılık verdiler.

14 Bunun üzerine Hagay şöyle dedi: “RAB, `Bu halk, bu ulus gözümde böyledir` diyor, `Her yaptıkları, sunakta her sundukları da kirlidir.`”

Rab Bereket Yağdıracak

15-16 `Bugüne dek olanları iyi düşünün; RAB`bin Tapınağı`nda taş üstüne taş konulmadan önce, yirmi ölçeklik bir tahıl yığınına gelen biri, yalnızca on ölçek bulurdu; şarap teknesinden elli ölçek çıkarmaya varan biri, yalnızca yirmi ölçek bulurdu.

17 Ellerinizin bütün emeğini samyeliyle, küfle, doluyla cezalandırdım. Yine de bana dönmediniz.` RAB böyle diyor.

18 `Bugünden, dokuzuncu ayın* yirmi dördüncü gününden, RAB`bin Tapınağı`nın temelinin atıldığı günden başlayarak olacakları iyi düşünün.

19 Ambarda hiç tohum kaldı mı? Asma, incir, nar, zeytin ağaçları bugüne dek ürün verdi mi? “`Bugünden başlayarak üzerinize bereket yağdıracağım.`”

Rab`bin Zerubbabil`e Verdiği Söz

20 Ayın yirmi dördüncü günü RAB Hagay`a ikinci kez seslendi:

21 Yahuda Valisi Zerubbabil`e de ki, ben yeri, göğü sarsmak üzereyim.

22 Kralların tahtlarını devireceğim, yabancı ulusların gücünü yok edeceğim. Savaş arabalarıyla sürücülerini de devireceğim; atlarla binicileri düşecek, hepsi kardeşinin kılıcıyla öldürülecek.

23 Her Şeye Egemen RAB `O gün seni alacağım, ey Şealtiel`in torunu kulum Zerubbabil` diyor, `Ve seni mühür yüzüğü gibi yapacağım. Çünkü ben seni seçtim.` Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

DİPNOT:


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır