Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[1<<<] [>>>3]
Üçüncü Görüm: Ölçü İpi

BÖLÜM 2

1 Sonra gözlerimi kaldırıp baktım, elinde ölçü ipi tutan bir adam vardı.

2 Nereye gidiyorsun? diye sordum. Adam, “Yeruşalim`i ölçmeye, genişliğinin, uzunluğunun ne kadar olduğunu öğrenmeye gidiyorum” diye yanıtladı.

3 Benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onu karşılamaya çıktı.

4 Önceki meleğe şöyle dedi: “Koş, o gence de ki, içinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir kent olacak.

5 RAB, `Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım` diyor.”

6 RAB, “Haydi! Haydi! Kuzey ülkesinden kaçın!” diyor, “Çünkü sizi göğün dört bucağına dağıttım.” Böyle diyor RAB.

7 Babil`de oturan Siyon halkı, haydi kaçıp kurtul!

8 Çünkü Her Şeye Egemen RAB beni onurlandırdı ve sizi yağmalamış uluslara şu haberle gönderdi: “Size dokunan gözbebeğime*fa* dokunmuş olur” diyor,

9 Elimi onlara karşı kaldıracağım, köleleri onları yağmalayacak. O zaman siz de beni Her Şeye Egemen RAB`bin gönderdiğini anlayacaksınız.

10 RAB, “Ey Siyon kızı*, sevinçle bağır! Çünkü aranızda yaşamaya geliyorum” diyor.

11 O gün birçok ulus RAB`be bağlanacak, O`nun halkı olacak. O zaman RAB aranızda yaşayacak, siz de beni Her Şeye Egemen RAB`bin gönderdiğini anlayacaksınız.

12 RAB kutsal topraklarda Yahuda`yı kendi payı olarak miras edinecek ve Yeruşalim`i yine seçecek.

13 Ey insanlar, RAB`bin önünde sessiz durun! RAB kutsal konutundan kalkmış geliyor!

DİPNOT:


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır