Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[1<<<] [>>>3]
BÖLÜM 2

Yıldızbilimcilerin Ziyareti

1-2 İsa`nın Kral Hirodes* devrinde Yahudiye`nin Beytlehem Kenti`nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim`e* gelip şöyle dediler: “Yahudiler`in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O`nun yıldızını gördük ve O`na tapınmaya geldik.”

3 Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu.

4 Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini* toplayarak onlara Mesih`in nerede doğacağını sordu.

5 Yahudiye`nin Beytlehem Kenti`nde dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:

6 `Ey sen, Yahuda`daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail`i güdecek önder Senden çıkacak.`”

7 Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.

8 Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O`na tapınayım diyerek onları Beytlehem`e gönderdi.

9 Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu.

10 Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular.

11 Eve girip çocuğu annesi Meryem`le birlikte görünce yere kapanarak O`na tapındılar. Hazinelerini açıp O`na armağan olarak altın, günnük ve mür* sundular.

12 Sonra gördükleri bir düşte Hirodes`in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.

Mısır`a Kaçış

13 Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab`bin bir meleği Yusuf`a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır`a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.”

14 Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır`a doğru yola çıktı.

15 Hirodes`in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab`bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “Oğlumu Mısır`dan çağırdım.”

16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü.

17 Böylelikle Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu:

18 Rama`da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel Avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!

Nasıra`ya Dönüş

19-20 Hirodes öldükten sonra, Rab`bin bir meleği Mısır`da Yusuf`a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, İsrail`e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü.”

21 Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail`e döndü.

22 Ama Yahudiye`de Hirodes`in yerine oğlu Arhelas`ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti.

23 Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, “O`na Nasıralı denecektir” sözü yerine gelsin diye oldu.

DİPNOT:

2:9 “Doğuda” ya da “Doğuşunu”.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır