Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[1<<<] [>>>3]
BÖLÜM 2

Bir Felçlinin İyileştirilmesi

(Mat.9:1-8; Luk.5:17-26)

1 Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum`a geldiğinde, evde olduğu duyuldu.

2 O kadar çok insan toplandı ki, artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu.

3 Bu arada O`na dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler.

4 Kalabalıktan O`na yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler.

5 İsa onların imanını görünce felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi.

6-7 Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler: “Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı`ya küfrediyor! Tanrı`dan başka kim günahları bağışlayabilir?”

8 Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, “Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?” dedi.

9 Hangisi daha kolay, felçliye, `Günahların bağışlandı` demek mi, yoksa, `Kalk, şilteni topla, yürü` demek mi?

10-11 Ne var ki, İnsanoğlu`nun* yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye...” Sonra felçliye, “Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git!” dedi. Mar.2: 12 Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrı`yı övüyorlar, “Böylesini hiç görmemiştik” diyorlardı.

Levi`nin Öğrencilere Katılması

(Mat.9:9-13; Luk.5:27-32)

13 İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi, O da onlara öğretmeye başladı.

14 Yoldan geçerken, vergi toplama yerinde oturan Alfay oğlu Levi`yi gördü. Ona, “Ardımdan gel” dedi. Levi de kalkıp İsa`nın ardından gitti.

15 Sonra İsa, Levi`nin evinde yemek yerken, birçok vergi görevlisiyle* günahkâr O`nunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. O`nu izleyen böyle birçok kişi vardı.

16 Ferisiler`den* bazı din bilginleri, O`nu günahkârlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine, “Niçin vergi görevlileri ve günahkârlarla birlikte yemek yiyor?” diye sordular.

17 Bunu duyan İsa onlara, “Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var” dedi. “Ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim.”

Oruçla İlgili Soru

(Mat.9:14-17; Luk.5:33-39)

18 Yahya`nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken, bazı kişiler İsa`ya gelip, “Yahya`nın ve Ferisiler`in öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?” diye sordular.

19 İsa şöyle karşılık verdi: “Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar!

20 Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar.

21 Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık daha beter olur.

22 Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur.”

Şabat Günü Sorunu

(Mat.12:1-8; Luk.6:1-5)

23 Bir Şabat Günü* İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar.

24 Ferisiler İsa`ya, “Bak, Şabat Günü yasak olanı neden yapıyorlar?” dediler.

25 İsa onlara, “Davut`la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut`un ne yaptığını hiç okumadınız mı?” diye sordu.

26 Başkâhin Aviyatar`ın zamanında Davut, Tanrı`nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini* yedi ve yanındakilere de verdi.

27 Sonra onlara, “İnsan Şabat Günü için değil, Şabat Günü insan için yaratıldı” dedi.

28 Bu nedenle İnsanoğlu* Şabat Günü`nün de Rabbi`dir.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır