Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[1<<<] [>>>3]
BÖLÜM 2

İsa`nın İlk Mucizesi

1 Üçüncü gün Celile`nin Kana Köyü`nde bir düğün vardı. İsa`nın annesi de oradaydı.

2 İsa`yla öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı.

3 Şarap tükenince annesi İsa`ya, “Şarapları kalmadı” dedi.

4 İsa, “Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi” dedi.

5 Annesi hizmet edenlere, “Size ne derse onu yapın” dedi.

6 Yahudiler`in geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre alan altı taş küp vardı.

7 İsa hizmet edenlere, “Küpleri suyla doldurun” dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular.

8 Sonra hizmet edenlere, “Şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün” dedi. Onlar da götürdüler.

9-10 Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, “Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar” dedi, “Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.”

11 İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile`nin Kana Köyü`nde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O`na iman ettiler.

İsa Satıcıları Tapınaktan Kovuyor

(Mat.21:1213; Mar.11:1517; Luk.19:4546)

12 Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefarnahum`a gidip orada birkaç gün kaldılar.

13 Yahudiler`in Fısıh Bayramı* yakındı. İsa da Yeruşalim`e gitti.

14 Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları* gördü.

15 İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi.

16 Güvercin satanlara, “Bunları buradan kaldırın, Babam`ın evini pazar yerine çevirmeyin!” dedi.

17 Öğrencileri, “Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek” diye yazılmış olan sözü hatırladılar.

18 Yahudi yetkililer İsa`ya, “Bunları yaptığına göre, bize nasıl bir belirti göstereceksin?” diye sordular.

19 İsa şu yanıtı verdi: “Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.”

20 Yahudi yetkililer, “Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?” dediler.

21 Ama İsa`nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi.

22 İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar, Kutsal Yazı`ya ve İsa`nın söylediği bu söze iman ettiler.

23 Fısıh Bayramı`nda İsa`nın Yeruşalim`de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları O`nun adına iman ettiler.

24 Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu.

25 İnsan hakkında kimsenin O`na bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.

DİPNOT:

2:6 “Seksenle yüz yirmi litre”: Grekçe “İki üç metritis” (bkz. Birimler Cetveli).


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır