Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[1<<<] [>>>3]
BÖLÜM 2

Tanrı Ayrım Yapmaz

1 Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkûm ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun.

2 Böyle davrananları Tanrı`nın haklı olarak yargıladığını biliriz.

3 Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan, ama aynısını yapan ey insan, Tanrı`nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun?

4 Tanrı`nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? O`nun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun?

5 İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı`nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun.

6 Tanrı “herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir.”

7 Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek.

8 Bencillerin, gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerineyse gazap ve öfke yağdıracak.

9-10 Kötülük eden herkese -önce Yahudi`ye, sonra Yahudi olmayana- sıkıntı ve elem verecek; iyilik eden herkese -yine önce Yahudi`ye, sonra Yahudi olmayana- yücelik, saygınlık, esenlik verecektir.

11 Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.

12 Kutsal Yasa`yı* bilmeden günah işleyenler Yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasa`yı bilerek günah işleyenlerse Yasa`yla yargılanacaklar.

13 Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa`yı işitenler değil, yerine getirenlerdir.

14 Kutsal Yasa`dan yoksun uluslar Yasa`nın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, Yasa`dan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar.

15 Böylelikle Kutsal Yasa`nın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleriyse onları ya suçlar ya da savunur.

16 Yaydığım Müjde`ye göre Tanrı`nın, insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır.

Yahudiler ve Kutsal Yasa

17 Ya sen? Kendine Yahudi diyor, Kutsal Yasa`ya dayanıp Tanrı`yla övünüyorsun.

18 Tanrı`nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi Yasa`dan öğrenmişsin.

19-20 Kutsal Yasa`da bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın.

21 Öyleyse başkasına öğretirken, kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken, çalar mısın?

22 Zina etmeyin derken, zina eder misin? Putlardan tiksinirken, tapınakları yağmalar mısın?

23 Kutsal Yasa`yla övünürken, Yasa`ya karşı gelerek Tanrı`yı aşağılar mısın?

24 Nitekim şöyle yazılmıştır: “Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı`nın adına küfrediliyor.”

25 Kutsal Yasa`yı yerine getirirsen, sünnetin elbet yararı vardır. Ama Yasa`ya karşı gelirsen, sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz.

26 Bu nedenle, sünnetsizler* Yasa`nın buyruklarına uyarsa, sünnetli sayılmayacak mı?

27 Sen Kutsal Yazılar`a ve sünnete sahip olduğun halde Yasa`yı çiğnersen, bedence sünnetli olmayan ama Yasa`ya uyan kişi seni yargılamayacak mı?

28 Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudi`dir, ne de görünüşte, bedensel olan sünnet gerçek sünnettir.

29 Ancak içten Yahudi olan Yahudi`dir. Sünnet de yürekle ilgilidir; yazılı yasanın değil, Ruh`un işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı`nın övgüsünü kazanır.

DİPNOT:

2:25 “Sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz”: Grekçe “Sünnetin sünnetsizlik olmuştur”.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır