Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[1<<<] [>>>3]
BÖLÜM 2

Sıkıntıya Göğüs Ger

1 Oğlum, Mesih İsa`da olan lütufla güçlen.

2 Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.

3 Mesih İsa`nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.

4 Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz; kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır.

5 Bunun gibi, spor yarışmasına katılan kişi de kurallar uyarınca yarışmazsa zafer tacını giyemez.

6 Emek veren çiftçi üründen ilk payı alan kişi olmalıdır.

7 Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir.

8 Yaydığım Müjde`de açıklandığı gibi, Davut`un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih`i anımsa.

9 Bu Müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı`nın sözü zincire vurulmuş değildir.

10 Bunun içindir ki, seçilmişler uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz yüceliğin yanısıra Mesih İsa`da olan kurtuluşa kavuşsunlar.

11 Şu güvenilir bir sözdür: “O`nunla birlikte öldüysek, O`nunla birlikte yaşayacağız.

12 Dayanırsak, O`nunla birlikte egemenlik süreceğiz. O`nu inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek.

13 Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz.”

Alnı Ak İşçi

14 Bu konuları imanlılara anımsat. Dinleyenleri felakete sürüklemekten başka yararı olmayan kelime kavgaları çıkarmamaları için onları Tanrı`nın önünde uyar.

15 Kendini Tanrı`ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.

16 Bayağı, boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler.

17 Sözleri kangren gibi yayılacak. Himeneos`la Filitos bunlardandır.

18 Diriliş olup bitti diyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlar.

19 Ne var ki, Tanrı`nın attığı sağlam temel, “Rab kendine ait olanları bilir” ve “Rab`bin adını anan herkes kötülükten uzak dursun” sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor.

20 Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar bulunmaz; tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır.

21 Bunun gibi, kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur.

22 Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab`be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.

23 Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin.

24 Rab`bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır.

25 Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar.

26 Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden İblis`in tuzağından kurtulabilirler.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır