Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[>>>2]
YUHANNA`NIN BİRİNCİ MEKTUBU

BÖLÜM 1

Yaşam Sözü

1 Yaşam Sözü`yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz.

2 Yaşam açıkça göründü, O`nu gördük ve O`na tanıklık ediyoruz. Baba`yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam`ı size duyuruyoruz.

3 Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba`yla ve Oğlu İsa Mesih`ledir.

4 Bunları size, sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz.

Işıkta Yürüyelim

5 Mesih`ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O`nda hiç karanlık yoktur.

6 O`nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.

7 Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa`nın kanı bizi her günahtan arındırır.

8 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.

9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

10 Günah işlemedik dersek, O`nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O`nun sözü içimizde olmaz.

DİPNOT:


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır